Veel gestelde vragen

Wat is overlegscheiden?

Overlegscheiden kent drie belangrijke uitgangspunten:1. respectvol en verantwoord; 2. veel aandacht voor de kinderen; 3. zorg voor alle zakelijke en financiële aspecten.

Er worden gesprekken gevoerd met de beide ex-partners en hun advocaten, een coach en eventuele andere deskundige(n). De gesprekken kenmerken zich door een open communicatie in maximale veiligheid en vertrouwelijkheid. Het team professionals heeft als gezamenlijk doel u te begeleiden naar de beste oplossingen voor alle betrokkenen. De individuele en de gezamenlijke belangen komen aan de orde. Vijandigheid en vechten willen wij voorkomen dan wel temperen. Er is uiteraard aandacht voor het verleden; de oplossingen zijn gericht op de toekomst.

.

Wat betekent het voor onze kinderen?

Voor een goede relatie als ouders na een scheiding is het van wezenlijk belang om eerst de partnerrelatie op een goede manier te beëindigen. Gebeurt dit niet, dan zal dit veelal een (blijvende) negatieve invloed op de ouderrelatie hebben. En daar hebben kinderen dan vaak levenslang last van.

Voor de kinderen betekent het dat er een gerede kans bestaat dat zij de echtscheiding van hun ouders op een gezonde manier kunnen verwerken.  Zij worden bij het proces betrokken middels een gesprek met de coach (of indien gewenst een kindertherapeut) die met ze praat over wat zij voelen en wat hun wensen zijn. Deze worden teruggekoppeld aan de ouders. Hun belangen komen dus nadrukkelijk aan bod in het gesprek met de ouders.

Door samen op respectvolle wijze een oplossing te zoeken, is er meer rust voor je kinderen en zorg je dat ze snel hun normale leven weer kunnen oppakken. Met een overlegscheiding hoef je geen rechtszaken over hun rug uit te vechten en maak je het niet onnodig zwaarder voor ze dan het al is.

pijltje     Brief aan alle gescheiden ouders van Nederland

Is er meer kans op harmonieus ouderschap?

Met overlegscheiden heb je de beste kans op respectvol ouderschap. Dit ouderschap kan op elke manier worden vorm gegeven; afhankelijk van de behoefte van beide ouders en hun kind(eren).

De beste kans op -succesvol- (co-)ouderschap ontstaat wanneer ouders hun partnerrelatie op een respectvolle manier beëindigen. Zodat er geen ‘oud zeer’ blijft zitten en de partners de onenigheid binnen hun partnerrelatie naar tevredenheid hebben uitgesproken. Daarna kan de ‘draai’ naar de toekomst gemaakt worden, waarin het mogelijk is om met elkaar praten over het belang van hun kinderen.

Kunnen we bij overlegscheiden andere afspraken maken dan bij de rechter?

Ja, in overleg kan er veel meer afgesproken worden dan bij een rechter. Een rechter heeft minder mogelijkheden en kan niet altijd rekening met individuele wensen, zorgen, hoop, angsten en belangen.

Andere samenlevingsvorm?

Als er sprake is van een samenlevingsovereenkomst of geregistreerd partnerschap moeten veel zaken net zo worden afgewikkeld als na een huwelijk. Dus daarbij is overlegscheiden net zo zinvol, zeker wanneer er kinderen betrokken zijn. Ook dan is het belangrijk dat het gezag, de alimentatie en de bezoekregelingen naar ieders tevredenheid worden vormgegeven zodat de kinderen niet de dupe kunnen worden. Bovendien is een ouderschapsplan ook verplicht als de ouders niet getrouwd waren. Als er sprake is van alimentatieafspraken in het samenlevingscontract of als er afspraken gemaakt zijn over het delen van vermogen of pensioenen in eigen beheer kan het bovendien zinvol zijn om een neutrale financieel deskundige in te schakelen.

.

Wat zijn de kosten?

Elke vorm van scheiden kost geld……

Wanneer het team is samengesteld maken wij voor u een kostenplaatje op maat. Misschien denkt u: ‘dat zal wel duur zijn, twee advocaten en een coach en wellicht nog een deskundige’. Wij garanderen u dat u meer waarde voor minder geld krijgt dan wanneer u kiest voor een vechtscheiding.

Omdat wij als professionals het fenomeen overlegscheiden willen bevorderen én het werken in een team waarderen, zijn onze individuele tarieven bij overlegscheiden lager dan wanneer u gebruikt maakt van onze diensten bij een vechtscheiding.

Daarnaast is overlegscheiden, doordat elk van de aanstaande ex-partners wel een eigen advocaat aan tafel heeft zitten, ook geschikt voor mensen die zich niet vertegenwoordigd zouden voelen met enkel een mediator aan tafel.

Kan mijn eigen accountant in het team?

Nee. Het overlegscheidingsteam bestaat uit speciaal hiervoor opgeleide professionals die het proces kennen en voor beide partijen het beste willen. De accountant wordt uiteraard wel betrokken bij het proces, want hij/zij zal de financiële stukken aanleveren c.q. toelichten.

Wat als het niet lukt?

Alle professionals hebben als uitgangspunt dat een vechtscheiding wordt voorkomen. Het team zal zich er dan ook maximaal voor inspannen om aan de overlegtafel tot een overeenkomst te komen. Het is belangrijk dat ook beide partners dit uitgangspunt onderschrijven. Dit collectieve commitment is een voorwaarde om de kans van slagen te maximaliseren.

Wanneer de overlegscheiding onverhoopt toch niet lukt, dan zullen de beide partners een andere advocaat moeten inschakelen. De (resterende) geschilpunten zullen dan aan de rechter moeten worden voorgelegd. Ook de eventueel betrokken financieel deskundigen dienen zich terug te trekken. Hetgeen in de overlegscheiding is besproken geldt als vertrouwelijke informatie.